KK1 en KK2 cursus

De diploma's KK1 en KK2 hebben in de afgelopen jaren veel aan belangrijkheid gewonnen, want van fokkers van rashonden wordt tegenwoordig een zekere basiskennis gevraagd. Ook is het zo, dat de Raad van Beheer bij het verkrijgen van een kennelnaam tegenwoordig als dringende wens stelt dat men over een zekere basiskennis moet beschikken. En het diploma van de Cursus Kynologische Kennis voldoet aan deze wens. Daarom is deze cursus van belang voor toekomstige fokkers van rashonden, dus voor iedereen die van plan is om te gaan fokken. Daarnaast is het zo, dat van iedereen die nu al fokt, ook de basiskennis verlangd gaat worden voor het verkrijgen van de stambomen.
Dus daarom is deze cursus ook van belang voor mensen die al fokken en al een kennelnaam hebben (waarbij voor deze mensen in bepaalde gevallen een uitzondering gemaakt kan worden voor de wens dat men het Diploma KK1 dient te hebben.)
Tot slot kan het van belang zijn voor mensen die op enigerlei wijze een functie binnen de kynologie bekleden.