Hoe fokken wij ?

Voor ons zijn 4 punten uitermate belangrijk om tot een goed fokresultaat te komen:

  1. de gezondheid van de hond**,
  2. de aangeboren eigenheid van de hond* als basis voor het karakter van de hond*,
  3. de schoonheid van de hond***.

*Toelichting bij punt 1:
De gezondheid van de hond is het belangrijkste van de hond. Als een hond gezond is van lichaam en leden zal hij/zij intenser kunnen genieten van het leven. De dokterskosten zullen bij een gezonde hond door de jaren heen veel lager zijn dan honden met gezondheidsproblemen. In veel gevallen wordt de gezondheid van een hond beïnvloed door genetische factoren. Gezondheid is crusiaal en staat bij ons hoog aangeschreven. Onze honden worden getest op Patella Luxatie, op PRA en op Cataract. Ook bij de keuze van de dekreu is een optimale gezondheid voor ons een voorwaarde voordat onze teven gedekt worden. Uiteraard is de opvoeding van de hond ook bepalend voor zijn gezondheid.

**Toelichting op punt 2:
De "eigenheid" van de hond is een aangeboren (genetische) kwestie.
Dat wil niet zeggen dat de aangeboren eigenschappen ook tot uiting zullen komen. Dit is mede afhankelijk van externe omstandigheden, zoals de opvoeding, de omgeving, of de cultuur waarin de hond opgroeid. Het karakter wordt gevormd en kan 'gestuurd' worden. Een goede vorming en sturing van het karakter is mede afhankelijk van de 'eigenheid' van de hond en van de kundigheid van de opvoeder. Waar het om gaat is dat 'karakter' en 'eigenheid' twee verschillende begrippen zijn, maar dat die ook erg van elkaar afhankelijk zijn. Juist op deze punten is het voor ons belangrijk om de juiste combinatie teef/reu uit te zoeken en om de eerste socialisatieperiode goed te laten verlopen.

***Toelichting bij punt 3:
Schoonheid" is bij ons zeker niet de bepalende factor als het gaat om het uitzoeken van een geschikte reu voor één van onze teven. Gezondheid, eigenheid en karakter zullen bij ons altijd de voorkeur hebben. Als dat samengaat met schoonheid in kynologische zin, hebben we een optimale combinatie. We proberen bij elke teef een reu te vinden die een optimale combinatie vormt met de teef om recht te doen aan de voorgenoemde punten.
De “werkelijke schoonheid” van een hond is vaak gekoppeld aan de gezondheid van de hond. Een gezonde hond is van zichzelf al mooi. Schoonheid in kynologische zin richt zich er meer op dat de hond voldoet aan de rasstandaard van een bepaald ras. Die schoonheid wordt veelal bepaald tijdens hondenshows door ervaren keurmeesters die gespecialiseerd zijn in een bepaald hondenras. We tekenen hierbij wel aan dat voor het behalen van goede resultaten 'schoonheid' alleen niet voldoende is. Het voorbrengen van de hond, de rust en stabiliteit, de levendigheid en adel spelen een grote rol mee in de beoordeling door de keurmeesters. Dus een mooie hond met een 'slecht gedrag' zal niet hoog scoren tijdens een show.
Het gevaar van hondenshows is dat als een keurmeester een winnaar aanwijst, het ervoor kan zorgen dat het juist dan de verkeerde kant op kan gaat met een hondenras. Iedereen werpt zich dan op de winnende reu, en de dekkingen van die reu zijn dan talloos. Zie in dit verband ook:
"Hondenfokkerij" Om eerlijk te zijn zijn wij eigenlijk geen fanatieke bezoekers van hondenshows. Wij vinden de “werkelijke schoonheid” van de hond belangrijker. Wij houden ons veel meer bezig met het (bestuderen van) gedrag en de opvoeding van onze honden.


Inteelt / Lijnteelt

Soms willen mensen in de fokkerij zo snel mogelijk een mooie hond fokken. Puur op het uiterlijk. Een van de methodes is dan lijn- of inteelt. Het resultaat is dan vaak dat het gewenste "schoonheidsideaal" snel bereikt wordt. En dat is goed voor hondenshows, want daar wordt niet naar bloedlijnen gekeken. En een goed resultaat op een hondenshow verzekert de fokker van aanzien en een goede verkoop van puppen en/of van een veel gevraagde dekreu. Het nadeel van lijn/inteelt is dat je misschien wel jouw schoonheidsideaal snel benadert, maar dat er genetisch "mankementen" gaan ontstaan. Het voert hier te ver om hier diep op in te gaan. We hebben jarenlang de bloedlijnen van onze combinaties handmatig uitgezocht. Dat was altijd een heel werk. Nu werken we met een gedegen computerprogramma. Het maakt het ons gemakkelijker en het is enorm precies. Je kunt nog verder terug kijken in de bloedlijnen. Gelukkig is er de laatste jaren wel iets veranderd bij de Raad van Beheer. Als er met inteelt gefokt wordt, wordt er geen stamboom meer afgegeven. Het is daarom verstandig om honden zonder stamboom, of het nu gaat om (malafide) handelaren of goedwillende particulieren, goed te controleren of er sprake is van inteelt. Dat zal moeilijk gaan als er geen stambomen van de ouders aanwezig zijn. Uiteindelijk gaat het in die gevallen bijna altijd om geld. Wij gaan altijd zeer zorgvuldig om met het maken van combinaties. Er zijn te weinig bloedlijnen in Nederland voor handen, en daarom wijken wij vaak uit naar het buitenland.

Een stamboom

Sommige mensen zijn van mening dat een stamboom een garantie is voor een goed gefokte hond. Jammer genoeg is dat niet waar. De stambomen worden uitgegeven door de Raad van Beheer te Amsterdam. Als zowel de moederhond als de vaderhond beide een stamboom hebben, dan krijgen hun puppen ook een stamboom, met uitzondering van inteelt, ongeacht of de ouderdieren een gebrek of aandoening hebben. Als je aangesloten bent bij een rasvereniging, dan worden er wel minimale eisen gesteld aan de gezondheid van de ouderdieren. Het blijkt dus dat gezondheid en een stamboom niets met elkaar te maken hebben. Dit is een onderwerp wat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling raakt. We willen er heen dat de Raad van Beheer de stamboom ook gaat koppelen aan de gezondheid van de ouderhonden en/of de puppen. Hierover is de laatste tijd veel discussie. Vanaf 2014 vermeld de Raad van Beheer op de stambomen of de fokker zich wel of niet aan de regels van de rasvereniging heeft gehouden. Zo krijgt de stamboom meer waarde voor de eigenaar van de hond. ''Schoonheid" is bij ons zeker niet de bepalende factor als het gaat om het uitzoeken van een geschikte reu voor één van onze teven. Eigenheid, karakter en gezondheid zullen bij ons altijd de voorkeur hebben. Als dat samengaat met schoonheid in kynologische zin, hebben we een optimale combinatie. Wij hebben 3 teven en we proberen bij elke teef een reu te vinden die een optimale combinatie vormt met de teef om recht te doen aan de voorgenoemde punten.