Gezondheid, Elleboog dysplasie (ED)
lpaelleboogb.pngrxlpaellebb.png

Wat is ED? Onder ED verstaan we een stoornis in de ontwikkeling van het ellebooggewricht. We kennen ten minste 4 vormen van ED:
1. LPC (los proces coronoideus)
2. OCD (osteo chondritis dissecans)
3. LPA (los proces anconeus)
4. INC (incongruentie van de gewrichtsvlakken)
Sommige honden vertonen meer dan 1 vorm van ED: bijvoorbeeld LPC + OCD, LPC + LPA, INC + LPC, INC + LPA.

Wat zijn de symptomen?
Alle 4 vormen van ED vertonen min of meer dezelfde symptomen:

1. Voorpoot-kreupelheid, op z'n vroegst op de leeftijd van 5 maanden, maar kreupelheid kan ook pas veel later worden waargenomen.
2. naar buiten draaien van de ondervoeten van een of beide voorpoten kan soms gezien worden (in ongeveer 60% van de gevallen).
3. ellebooggewricht overvuld met gewrichtsvloeistof.
4. ontwikkeling van gewrichtsirritatie.

Wat is de behandeling van ED?
Dit hangt er sterk van af welke vorm of vormen ED de hond heeft, maar algemeen geldt dat afgebroken bot (LPC, LPA) of kraakbeen (OCD) verwijderd moet worden. Losse stukjes in een gewricht hinderen bij het lopen. Tevens irriteren deze stukjes het gewricht, waardoor er zich steeds meer artrose in het betreffende gewricht ontwikkelt. Incongruentie is soms te behandelen door een ingreep uit te voeren waardoor beide botten even lang worden.

Wat is het gevolg van ED als de hond niet wordt behandeld?
Als het losse stukje bot of kraakbeen in het gewricht achterblijft, zal dit ten eerste de hond in de weg kunnen zitten ("steentje in de schoen"). Ten tweede zal het gewricht blijvend worden geïrriteerd, zodat de artrose zich blijft ontwikkelen.

Welke beoordeling heeft een ED test?
De eindbeoordeling kent de volgende gradaties:
1. Vrij
2. Grensgeval
3. Graad 1
4. Graad 2
5. Graad 3

De ZWHVN keurt honden met een ED vrij en een ED grensgeval goed voor de fokkerij, hoewel de combinaties van de honden mede een rol spelen. Fokcombinaties kunnen op basis van de ED-beoordeling alleen worden gevormd door:

1. ED-vrij x ED-vrij,
2. ED-vrij x ED-grensgeval.